Radon og indeklimaet

Hvad betyder radon og indeklima for dit velbefindende og helbred?

Gennem de senere år har der æret et større fokus på indeklima i boliger og institutioner eller kontorer, hvor mennesker opholder sig i længere tid.

Kvaliteten af indeklimaet har stor betydning for din families velbefindende.

Vi kender alle betydningen af daglig ventilation i specielt nyere byggeri, som er meget lufttæt.

 

Hvad kan symptomer være?

Hvis der ikke ventileres tilstrækkeligt og konsekvent, dannes der for meget fugt og risiko for skimmelsvamp.

Begge dele er dog synlige og kan mærkes på ens velbefindende.

Fugt danner kondens på kolde flader som vinduer og vægge, mens skimmelsvamp eller andre svampeangreb kan være ganske synlige, men under alle omstændigheder fører til ubehag i form af hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær og allergiske reaktioner i næse og svælg.

I sådanne tilfælde vil de fleste mennesker reagere ved at søge læge og i givet fald få deres bolig undersøgt for skimmelsvamp og få løst problemet.

Men der er også andre ting som kan påvirke indeklimaet i høj grad.

Radongas er naturligt forekommende, men siver ganske ubemærket gennem utætheder i gulvkonstruktioner.

Radongassen hverken lugter eller smager og den påvirker ikke umiddelbart indeklimaet på en mærkbar måde.

Men radongas er en radioaktiv gasart, som over længere tid kan føre til alvorlige sygdomme.

 

Hvor risikerer jeg at udsættes for radon?

Det kan være i ens bolig, på arbejdspladsen eller i børneinstitutioner.

Det ubehagelige ved radongas er, at man ikke mærker påvirkningen før efter en årrække, hvor sygdomme som lungekræft og blodsygdomme kan være en meget ubehagelige konsekvens.

Tænk på hvor tit små børn leger på gulvet i hjemmet eller en børneinstitution, hvor man ikke kender risikoen for en radioaktiv bestråling.

Det gælder også skoler og arbejdspladser, hvor man opholder sig i ganske lang tid i løbet af dagen og hvis det kombineres med et for højt radonniveau i hjemmet, kan belastningen være ganske stor.

 

Hvad kan jeg selv gøre?

Ingen ønsker jo at udsætte sin familie for en radioaktiv stråling, der kan afhjælpes og forebygges.

Derfor er det en god investering at undersøge jeres bolig for radon og få afhjulpet eventuelle problemer.

Det samme gælder naturligvis institutioner og arbejdspladser.