Priser

Opstartspakke

  • En gennemgang af boligen/tegninger inkl. opsætning af 2 dosimetre og aflæsning med rapportering koster 1.400,00 ekskl. moms. Der beregnes ikke kørsel under 50 km.
  • Opsætning og aflæsning af ekstra dosimetre koster 180,00 kr/stk. ekskl. moms.

 

Ekstra ydelser

  • Ved en eventuel afhjælpning af stråling gennemgås boligen mere detaljeret og konstruktivt for at kunne foreslå hvilke muligheder, der kan foreslås i forbindelse med afhjælpningen og kontakt til kvalificeret entreprenør i forbindelse med afhjælpningen.
  • Efterfølgende kontrolmåling af radonniveauet

Disse aktiviteter beregnes efter medgået tid til en timepris af  700,00 kr./time ekskl. moms.