Resultatet af målingen

Hvad viser målingen og tallene?

Aflæsning af dosimetre

Dosimetrene sendes herefter til et certificeret laboratorium, der gennemfører prøveforløbet efter gældende akkreditering.

Radonbelastningen for de enkelte dosimetre angives i Bq/m3 (becequerel), som er måleenheden for radioaktivitet målt i SI systemet, som er internationalt.

Aflæsningen udføres i samarbejde med Teknologisk Institut for at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af målingerne.

Alle dosimetermålinger gennemføres på et akkrediteret laboratorium.

Hvis det målte radon niveau er på 100 bq/m3, svarer de til en radioaktiv stråling fra 100 radonatomer, der frigives hvert sekund/m3 indeluft.

 

Rapport til boligejeren

Efter aflæsningen og sammenholdt med bygningens størrelse og byggeskik, udarbejdes en rapport, der beskriver radonniveauet i de rum, hvor dosimetre har været opsat og der kan i den forbindelse beregnes en gennemsnitlig radonbelastning pr m3 på ejendommen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at hele ejendommen beskrives og at der vælges et tilpas antal dosimetre for at give et retvisende resultat.

Rapporten vil give retningslinier for eventuelle tiltag til at nedbringe radonbelastningen og den vil blive gennemgået med rekvirenten for at sikre, at alle forhold er taget i betragtning og at rekvirenten får et retvisende billede af den pågældende situation.