Måling af radon

Sådan fortages en radonmåling hos dig

Gennemførelsen af radonmåling

Nogle foretager selv opsætningen og placeringen af dosimetrene.

Det er dog vores erfaring, at det kan give unøjagtigheder, hvis ikke grundlæggende forhold iagttages og registreres i forbindelse med en gennemgang af tegninger eller besigtigelse på stedet, så eventuelle risikozoner kan registreres.

Det giver samtidig rekvirenten en sikkerhed for at målingerne gennemføres på en retvisende måde.

Tilsvarende nedtages dosimetrene med registrering af dato, placeringsnummer og eventuelle andre påvirkninger under forløbet.

 

Tegninger og besigtigelse

Efter en besigtigelse af bygningen enten ved besøg eller ved beskrivelse og relevant tegningsmateriale med konstruktionsbeskrivelse, udvælges de rum, hvor målingen ønskes gennemført. Der opsættes aldrig mindre end 2 dosimetre i en bolig, og meget ofte flere (2-5 stk.) for at få en tilstrækkelig præcis belastningsmåling i forhold til bygningskonstruktionen og kælder/krybekælder og terrænforhold.

 

Hvad er et dosimeter?

Et dosimeter er en lille delvist lukket kapsel med en særlig film, som påvirkes i varierende grad af radonniveauet.

 

Opsætning af dosimetre.

Den bedste tid for at gennemføre målingerne er fra oktober til april, som anses for at være sæson for opvarmning og samtidig mindre ventilation/udluftning af bygningen.

 

Nedtagning af dosimetre

Når dosimetrene har været udsat for radonpåvirkning i 2-3 måneder, tages de ned og forsegles i lufttætte folieposer.