Opfølgning på måling

Næste skridt - Hvordan kommer vi videre?

Når måleresultaterne foreligger, gennemgås laboratorierapporten med rekvirenten for af beskrive detaljerne og drøfte mulighederne for at afhjælpe et forhøjet radonnivaeu og planlægge det videre forløb.

Rådgivning om afhjælpning

 

Rådgivning og afhjælpning

Som anført under niveauer for radonbelastning, er der forskellige muligheder for afhjælpning og nedsættelse af radonbelastningen.

Ved mindre overskridelser fra en maksimumbelastning på 100 Bq/m3 kan der gennemføres regelmæssig udluftning, eller der kan opsættes ventiler på udvalgte steder.

Ved større overskridelse af maksimumniveauet, kan det være nødvendigt at foretage mere vidtrækkende foranstaltninger.

Normal vil det ikke betyde indgriben i selve boligen, men alene drænlaget under gulvkonstruktionen. Det er derfor ikke nødvendigt at genhuse eller lave indgribende foranstaltninger i boligen.

Men under alle omstændigheder kan man tage udgangspunkt i de mindst omkostningsfulde tiltag og ved senere målinger kontrollere, om det er tilstrækkeligt. I givet fald kan man vurdere det næste trin i radonkontrollen med mere omfattende løsninger.

Det vurderes individuelt for den enkelte bolig, afhængigt af måleresultaterne.

Vi er naturligvis behjælpelige med at vurdere mulighederne og beskrive løsningsforslag og gennemførelse.

 

Kontrolmåling

Efter eventuelle radonbegrænsende foranstaltninger, bør foretages en kontrolmåling.

Det gøres som udgangspunkt ved radonmåler, der placeres i boligen i en uge for at se, om der er behov for yderligere tiltag eller regulering af et eventuelt sug eller ventilation.

Efterfølgende kan gennemføres en ny måling med dosimetre i en periode på ca 2. måneder for at sikre, at forholdene er bragt i overensstemmelse med de anbefalede radonniveauer.