Hvad er radon?

Radon er et grundstof der udsender stråling

Radonstråling

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, der findes overalt i varierende koncentration.

Den hører til såkaldte ædelgasser, der i deres rene form ikke findes i kemiske forbindelser, men kan frigøres til den omgivende luft fra de materialer, hvor det dannes.

Radon dannes ved henfald af radium, som findes overalt i jorden. Både radon og radium er dele af den radioaktive henfaldskæde, som begynder med uran.

Under henfaldet, halveringstiden, dannes nye kortlivede radioaktive stoffer, kaldet ”radondøtre”.

Radondøtrene derimod er kemisk aktive og bindes let til partikler i luften og til overflader, fx til lungevævet ved indånding.

Radon kan hverken ses, smages eller lugtes.

Når den siver ind i boliger fra undergrunden kan den udgøre en risiko for beboerne og i værste fald øge risikoen for udvikling af lungekræft eller alvorlige blodsygdomme. Risikoen er noget højere for rygere end for ikke rygere.

En høj koncentration af radon er derfor uønskelig i boliger eller bygninger, hvor mennesker opholder sig i længere tid ad gangen.